Upravljanje IT

V
 edno večji obseg in raznovrstnost zahtev ter naraščajoče stroške je mogoče obvladati le z bistvenim izboljšanjem načina upravljanja informacijske infrastrukture in procesov. Skozi integriran in celovit pogled nad informacijskim sistemom je mogoče učinkovito upravljati in optimizirati delovanje informacijskega sistema ter vzpostaviti varnejšo in visoko zmogljivo infrastrukturo, ki je temelj za uspešno izvajanje poslovnih procesov, kot tudi za zagotavljanje visokega nivoja storitev in hitrega odziva na potrebe strank.

V
 podjetju INISIS združujemo strokovnjake, ki že vrsto let nudijo vso potrebno poslovno, tehnično in strokovno podporo na področju celovitega upravljanja informacijskih sistemov ter storitev IT-ja. Področje upravljanja informacijskih sistemov delimo na šest pod področij, katerih funkcionalnosti se gladko vključijo v obstoječ sistem upravljanja:

  • upravljane in nadzor omrežne infrastrukture
  • upravljanje in nadzor  sistemske in aplikativne infrastrukture

  • zagotavljanje razpoložljivosti in varnosti sistemov IT

  • upravljanje z odjemalci

  • shranjevanje in arhiviranje podatkov

  • avtomatizacija in upravljanje življenjskega cikla sredstev IT

it-management-consulting.

 

Poslovne prednosti rešitve

  • Hitrejše in cenejše prilagajanje informacijskega sistema poslovnim in organizacijskim odločitvam.
  • Zmanjševanje operativnih stroškov poslovanja.
  • Pregled nad delovanjem infromacijskega sistema ter storitev, ki jih le-ta nudi.
  • Povečati razpoložljivost storitev, zmanjševanje tveganja in obvladovati vpliv na poslovanje.