Titus / TITUS - rešitev za klasifikacijo dokumentov.

Izguba, bodisi namerna bodisi naključna, občutljivih in zaupnih informacij lahko predstavlja hudo težavo za vsako organizacije.  V splošnem delimo informacije, ki jih  podjetje ščiti v dva sklopa:

  • Intelektualna lastnina, so informacije za katero podjetje samo ne želi da bi bile razkrite. Primer takšnih informacij so na primer načrti, finančna poročila in podobno
  • Informacije, ki jih podjetje mora zaščititi zaradi zakonskih in ostalih zahtev. Sem spadajo na primer osebni podatki, podatki o kreditnih karticah in podobno.

Eden večjih izzivov pri vzpostavitvi sistema za zaščito podatkov (DLP) predstavlja ustrezno označevanje dokumentov: kaj je tisto kar moramo ščititi in kaj ne, kdo lahko dostopa do zaupnih dokumentov in podobno… Prav zaradi tega se je podjetje INISIS povezalo s podjetjem TITUS.

TITUS  je zasebno kanadsko podjetje, specializirano za izdelavo rešitev za klasifikacijo, označevanje in nadzor elektronskih informacij.  Rešitve so enostavne za postavitev in odlično integrirane v Microsoft okolje.

V svojem produktnem portfelju ima podjetje več rešitev in sicer:

  • TITUS Message Classification, ki je namenjen klasifikacije in nadzoru elektronskih sporočil bodis v MS Outlook okolju ali Lotus Notes okolju.
  • TITUS Classification for Office je namenjen klazifikacij in označevanju vseh dokumentov izdelanih v okolju MS Office.
  • TITUS Classification for MS SharePoint je rešitev namenjena zaščiti informacij in dokumentov v spletnih portalih MS SharePoint.
  • TITUS Classification for Deskop je namenjen klasifikaciji in označevanju vseh dokumentov, tako slik, e-sporočil, načrtov in podobno.

Rešitve podjetja TITUS uporablja več kot 20 milijonov uporabnikov praktično po vsem svetu. Med uporabniki kaže predvsem poudariti:

  • Obrambno industrijo (NATO, Canada DND, U.S. Air Force…),
  • Finančni sektor (Unicredit bank, Kanadska centralna banka… ),
  • Telekomunikacijski sektor (AT&T, Turkcell).
Titus postopek         Titus GUI