Storitveni center

 

IT
 in storitve, ki jih le-ta ponuja, postajajo vse pomembnejši element poslovanja podjetij. Od njihove kakovosti in usklajenosti s poslovanjem je odvisen tudi poslovni rezultat podjetja. Informacijska tehnologija zvišuje produktivnost ter povečuje konkurenčnost podjetij. Vzporedno s tem pa je vse bolj prisotna težnja po znižanju stroškov poslovanja. Najučinkovitejši način za doseganje kakovostnih in s poslovanjem usklajenih storitev IT je učinkovito izvajanje vseh aktivnosti in procesov, ki so potrebni za njihovo zagotavljanje in podporo.

S
toritveni center predstavlja ključno vez med uporabniki storitev IT in oddelkom IT, oziroma ponudniki storitev IT.  V okviru storitvenega centra je, večinoma primarni,  del aktivnosti namenjen tudi vzpostavitvi procesa pomoči uporabnikom, ki bi upošteval dobro prakso kot jo priporoča zbirka dobre prakse ITIL, ki je najbolj uveljavljen način izvajanja  storitev IT (ITSM). Da bi nov proces deloval skladno s pričakovanji in omogočal prehod iz dosedanje reaktivne prakse v bodočo proaktivno, je potrebno nov proces podpreti z ustreznim orodjem, ki bo poleg tega dovoljevalo tudi dobro integracijo v obstoječe okolje in dopuščalo nadgrajevanje ter kasneje podporo ostalim procesom zagotavljanja in upravljanja storitev IT.  

P
odjetje INISIS ima dolgoletne izkušnje in številne reference na področju vzpostavitve storitvenih centrov. Storitve, ki jih nudi obsegajo:

  • Svetovanje pri načrtovanju procesov
  • Šolanje in svetovanje s področja upravljanja storitev skladno z metodologijo ITIL,
  • Izvedbo, implementacijo, prilagoditev ter lokalizacijo orodja.

.

ITIL

Poslovne prednosti rešitve

  • Celovito upravljanje procesov v IT.
  • Skladnost z mednarodnimi standardi (ISO/IEC 20000) ter priporočili (ITIL, COBIT).
  • Transparentnost storitev IT in aktivnosti za njihovo zagotavljanje in podporo.
  • Dvig ravni storitev IT.
  • Doseganje dogovorjenega nivoja o zagotavljanju storitev (SLA).