Funkcionalno testiranje

Funkcionalno testiranje je najpogostejši način testiranja. Vsaka organizacija izvaja funkcionalne teste, vendar pogosto brez načrta in ustrezne dokumentacijo. Z njimi skušamo ugotoviti ali funkcije naše aplikacije, ki jo testiramo, ustrezajo pričakovanim zahtevam oz. rezultatom. Predmet testiranje je lahko uporabniški vmesnik (GUI) ali pa programski vmesnik (API). Testiramo lahko ročno, vsako funkcijo posebej, ali pa avtomatizirano s pomočjo orodij. Ročno testiranje izvajamo s pomočjo orodja HP Sprinter, ki sledi našim akcijam v aplikaciji in nam daje navodila, kaj moramo izvesti v sklopu testa. Avtomatizirano testiranje izvajamo s pomočjo orodja HP Unified Functional Testing, s katerim lahko testiramo naslednje vrste aplikacij:

 • spletne aplikacije
 • ActiveX
 • Visual Basic
 • Web
 • Delphi
 • Flex
 • Java
 • .NET
 • Oracle Forms
 • PeopleSoft
 • PowerBuilder
 • Qt
 • SAP
 • Siebel
 • Stingray
 • Terminal Emualtor(For Mainframe applications)
 • VisualAge
 • Web Services (SOAP)
 • Mobilne aplikacije (Android, iOS)

V obeh primerih je pomembno, da hranimo testne rezultate in da uporabljamo testne plane. Te zahteve rešujemo z orodjem HP Application Lifecycle Management. V njemu hranimo testno dokumentacijo in tudi same teste, ki jih potem lahko tudi avtomatizirano izvajamo v sklopu testnih planov in setov. Testni rezultati se prav tako hranijo v samem orodju. V sklopu testnega seta lahko hkrati izvajamo različne tipe testov (funkcionalne, performančne ali varnostne).

Zunanje povezave:

HP Unified Functional Testing

HP Sprinter

HP Application Lifecycle Management