Izkaznica

 

 

INISIS d.o.o
Mesarska cesta 18
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0) 59 342 30
Fax: +386 (0) 59 342 31
http://www.inisis.si/

Matična številka 2147840000,
Št.reg.vložka 1/42688/00, Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital 8763,00 EUR,
Davčna številka SI89133307,
Transakcijski račun: Karntner Sparkasse 34000-1002424651