O podjetju

Podjetje INISIS je bilo ustanovljeno leta 2005. Delovanje ob nastanku je bilo predvsem povezano s storitvami na področju programske opremem za nadzor in upravljanje mrežne in strežniške infrastrukture, tedaj znane pod imenom HP OpenView. Z leti se je spekter delovanja širil na vzpostavitev storitvenih centrov,  svetovanja na področju metodologije ITIL ter rešitve za obvladovanje IT-sredstev (asset management).

Danes so glavne dejavnosti podjetja predvsem svetovalne ter  izvedbene storitve s področja informacijske tehnologije. Delovanje podjetja je usmerjeno predvsem v štiri vertikale:

  • upravljanje z informacijmi,
  • upravljanje s storitvami IT
  • varnostne rešitve,
  • rešitve za testiranje aplikativne programske opreme.

Našim strankam nudimo rešitve z visoko dodano vrednostjo, kjer skupaj s stranko poiščemo optimalno rešitev za specifično okolje. Pri tem sodelujemo s tujimi partnerji (HP, IBM) kot tudi z ostalimi sistemskimi integratorji v regiji.