Podjetje INISIS je uspešno končalo projekt vzpostavitve centra za nadzor omrežja. Namen centra je spremljanje delovanja in upravljanja omrežja, ki temelji na Cisco tehnologiji. Za dosego tega cilja je naročnik izbral programsko oprem proizvajalca HP. V okviru projekta smo implementirali: HP Netowork Node Manager (NNM) je osnovna komponenta nadzora omrežja, ki je namenjena prikazu topologije omrežja,

Read more…