INISIS je podjetje z več letnimi izkušnjami v informacijski tehnologiji. Ne iščemo problemov za naše rešitve, temveč poiščemo rešitev za vaše probleme. Izkušnje imamo predvsem na sledečih področjih:

Upravljanje z informacijami

Upravljanje z informacijami

V vsakem trenutku nastane toliko informacij, kot jih še ni nikdar poprej. Izjemno pomembno je, da znamo pravilno ravnati s temi informacijami. Naše izkušnje segajo na področje upravljanja s strukturiranimi kot tudi z nestruktiranimi podatki ter analizo le teh za različne namene.

Več…

Upravljanje s storitvami IT

Upravljanje s storitvami IT

Upravljanje storitev IT-ja je širok pojem, ki obsega tako upravljanje in nadzor gradnikov IT-okolja (mrežna in strežniška oprema, aplikacije...), kot tudi upravljanje s storitvami IT ter upravljanje s sredstvi IT.

Več…

Varnostne rešitve

Varnostne rešitve

Varnost je pomemben vidik vsakega IT-okolja. Zaradi sodobnega načina dela tradicionalna varnostna zaščita ni več dovolj, temveč je potrebno vpeljati novo paradigmo varnosti. Le-ta mora vključevati tako podatke in sisteme v oblaku ter uporabnike, ki dostopajo do teh naprav z različnih naprav.

Več…

Testiranje aplikacij

Testiranje aplikacij

INISIS ima dolgoletne izkušnje na področju postavitve sistemov za testiranje programske opreme. Izkušnje obsegajo tako testiranje programske opreme v fazi razvoja, kakor tudi testiranje aplikacij v produkciji.

Več…