Our Blog

Podjetje INISIS je uspešno končalo projekt vzpostavitve centra za nadzor omrežja. Namen centra je spremljanje delovanja in upravljanja omrežja, ki temelji na Cisco tehnologiji. Za dosego tega cilja je naročnik isuccessful-projectszbral programsko oprem proizvajalca HP. V okviru projekta smo implementirali:

  • HP Netowork Node Manager (NNM) je osnovna komponenta nadzora omrežja, ki je namenjena prikazu topologije omrežja, odkrivanju omrežnih elementov ter tako imenovani »root cause« analizi pri morebitnih napakah na omrežju. Poleg samega NNM-ja so bili postavljeni tudi QA (quality assurance) ter performance vtičniki (SPI).
  • HP Network Automation je namenjen spremljanju in upravljanju s konfiguracijami na omrežnih elementih. Osnova naloga je avtomatizacija ter poenostavitev upravljanja s konfiguracijami, po drugi strani pa je olajša delo pri spremljanju skladnosti z različnimi regulativami.
  • HP RAMS (Route Analytcs Management System) je bil postavljen za spremljanje usmerjevalnih protokolov po omrežju IP. V našem primeru sta to bila konkretno OSPF in RSVP. Osnova delovanja RAMS-a je pasivno spremljanje prometa med usmerjevalniki, ter alarmiranje v primeru kakršnih koli odstopanj.
  • HP Performance Insight (HP PI) je bil postavljen za spremljanje uspešnosti delovanja omrežja ter analizo in priprave poročil. HP PI zbira podatke iz omrežnih elementov kot so zakasnitve, utilizacija, čas delovanja… S temi podatki se nato pripravljajo poročila o samem delovanju omrežja.
  • HP Operation Manger (HP OM),  je sicer namenjen spremljanju strežniške infrastrukture. V našem primeru je bil HP OM namenjen nadzoru strežnikov, ki nudijo določene omrežne storitve (imeniki, DNS…) ter komponentam (OS, baze), ki sestavljajo te storitve.

Comments are closed.